Obtaining Membership

Art.12 (1)  Asociaţia se compune din următoarele categorii de membrii:

a) asociaţi-fondatori - cei care au constituit asociaţia şi au contribuit moral şi material la fondarea ei şi la constituirea patrimoniului;

b) membri-asociaţi - cei care se asociază ulterior fondării şi contribuie moral şi material la completarea patrimoniului asociaţiei;

c) membri de onoare - persoanele fizice şi/sau persoanele juridice care au adus şi aduc servicii deosebite asociaţiei sau care o sprijină substanţial, din punct de vedere financiar.

(2) Calitatea de membru asociat al Asociaţiei se dobandeste în baza unei cereri scrise de adeziune formulata de orice persoană fizica sau juridica care aderă la statutul Asociaţiei, plăteşte taxa de înscriere şi cotizaţiile lunare şi doreşte ca prin activitatea sa dezinteresată să sprijine realizarea scopurilor Asociaţiei.

(3) Calitatea de membru asociat de acorda prin decizia Consiliului Director care trebuie sa exprime un vot de 51% afirmativ din totalul voturilor exprimate, iar cea de membru de onoare prin hotarare a Adunarii Generale, care trebuie sa acorde un vot de 51% afirmativ din totalul voturilor exprimate.

Art.13 (1) Din Asociatie pot face parte:

a)      Persoane fizice şi/sau juridice care activează în domeniul comunicaţiilor digitale, televiziunii transmise în format digital sau în domeniul producţiei de echipamente care deservesc asemenea transmisiuni;

b)      persoane fizice  si/sau juridice care activeaza în domeniul comunicaţiilor digitale, televiziunii transmise în format digital sau in domeniul productiei de echipamente care deservesc asemenea transmisiuni;

c)      jurnalisti, specialisti in domeniul televiziunii transmise in format digital, alte persoane care desfasoara activitati de formare si de cercetare in domeniul televiziunii transmise in format digital;

 indiferent de sex, nationalitate, apartenta politica  sau  credinta  religioasa.

(2) Membrii asociati persoane juridice trebuie sa-si desemneze un reprezentant persoana fizica in cadrul Asociatiei, care sa le reprezinte in cadrul sedintelor Adunarii Generale si sa exercite in numele si pe seama acestora dreptul de vot. Persoana fizica poate fi un asociat, administrator, sau in caz ca este o terta persoana (la latitudinea membrului-persoana juridica), aceasta sa fie desemnata pe baza de procura speciala notariala in scopul reprezentarii.

(3) Toti membrii Asociatiei sunt egali in ceea ce priveste drepturile si obligatiile lor fata de Asociatie.

(4)  Membrii Asociatiei sunt datori sa respecte Actul Constitutiv, Statutul si hotararile legale si statutare ale Adunarii Generale si ale Consiliului Director, precum si sa achite cotizatiile stabilite prin hotarare a Adunarii Generale.

 Art.14 Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:

a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere, administrative sau de control ale asociaţiei;

b) să participe la activităţile asociaţiei;

c) să iniţieze, să propună şi să participe la actiuni în sprijinul realizării obiectivelor propuse în prezentul statut;

d) să reprezinte Asociaţia, în condiţile stabilite de Consiliul Director;

e) să facă propuneri pentru completarea sau modificarea statutului Asociaţiei;

f) să beneficieze de informaţiile şi activităţile Asociaţiei;